Rakovina stupna iv

Rastúce povedomie lekárov a jediných ľudí v oblasti včasného odhalenia rakoviny a iných chorôb reprodukčného systému spôsobilo nárast popularity iného typu gynekologického vyšetrenia. Dobrým základným výskumom tohto druhu, ktorého úmyslom je vylúčiť alebo potvrdiť nezrovnalosti, je kolposkopia.

Preto sa štúdia uskutočňuje kolposkopmi. Sú to optické nástroje, ktoré sú vynikajúce na včasnú diagnostiku prekanceróznych stavov, detekciu infekcií HPV alebo infekcií pohlavných ciest. Vzhľadom na to, že kolposkopy môžu zväčšiť pozorovanú oblasť 10 až 40-krát, sú veľmi presné - rýchlejšie ako iné nástroje používané pri gynekologických vyšetreniach. Pozorovaná oblasť sa na obrazovke prehráva vo vysokom rozlíšení, aby lekár mohol vidieť obrázok počas vyšetrenia. Pri detekcii rušivých zmien môže lekár pomocou kolposkopu odobrať vzorku a poveriť ju presnejšími laboratórnymi testami. Čo je mimoriadne veľké, pretože aj napriek enormnému rozvoju technológií používaných v medicíne, príliš neskoro rakovina stále dáva menšiu šancu na dobrý liek. Ďalšou výhodou použitia tohto nástroja je skutočnosť, že pozorne zaznamenáva pozorovaný film vo forme fotografií alebo videoobjektov. Takto umožňuje presnejšie pozorovanie skúmanej oblasti už po jednom vyšetrení a odovzdanie zaznamenaného materiálu pacientovi. Mnoho žien sa obáva pravidelných kontrol. Preto je zvyčajne spôsobená strachom z odhalenia choroby a možnou bolesťou, ktorú napíše počas vyšetrenia. Lepšia znalosť používania inovačných techník v medicíne alebo rovnaký výskum pomocou kolposkopov alebo nových nástrojov vykonávaných v gynekologických testoch by určite pomohla aspoň v ktoromkoľvek štádiu znížiť stres spojený s otázkou, čo by zabránilo mnohým nepríjemným dôsledkom.